Lonely Place
Categorieën
.....

  

Meer van Beloved Daughter:

    Afgesloten Hof

    Beautiful Place

    Beloved Court

    Beloved Daughter

    Beloved Garden

    Beloved Place

    Beloved Woman

    Bride of Christ

    Daughter of Christ

    Deserted Place

    Desolate Place

    God's garden

    Holy Place

    Hooglied

    Lonely PLace

    Lovely Garden

    Oase

    Resting Place

    Rose of Love

    Prince of Peace

    Schuilgrot

    Tuin van God

    Toevluchtsoord

    Vreugdebron

    Vredevorst

 

 

 
 
 
 
God wijst mij een weg
als ik zelf geen uitkomst zie.
Langs wegen die geen mens bedenkt,
maakt Hij mij Zijn wil bekend.
Hij geeft elke dag nieuwe liefde,
nieuwe kracht.
Als ik mijn hand in Zijn hand leg,
wijst Hij mij de weg.
Al moet ik door de wildernis,
Hij leidt mij.Hij toont mij een rivier
in de woestijn.
Alles zal ooit vergaan
maar Zijn liefde blijft bestaan
en Hij maakt iets heel nieuws vandaag.
 
Opw.429
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
Gothic
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
.....
 
 
 
 
 
Laatste artikelen

 

Innerlijke rust en vrede

Mattheüs 11:28-29 Komt tot Mij, allen, die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u innerlijk rust geven; neemt mijn juk op u en leert van Mij, want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart, en gij zult rust vinden voor uw zielen; Ten diepste is iedereen op zoek naar innerlijke rust. Een innerlijke vrede van waaruit we kunnen leven. Als we onrustig zijn van binnen gaan we op zoek naar deze rust. De een gaat fanatiek aan het werk en de ander pakt een sigaret, eet de snoeppot leeg of zakt weg achter te televisie. We willen niet de onaangename stilte ervaren en onze innerlijke onrust voelen. Ook allerlei verslavingen zijn terug te voeren op deze onrust van binnen.

Hoe kunt u innerlijke rust ervaren?

Innerlijke rust heeft te maken met je geborgen voelen diep van binnen. Je geliefd en geaccepteerd weten zonder dat je daarvoor hoeft te presteren. Mensen die komen uit een warm ouderlijk nest en een fijne jeugd hebben gehad waarin ze gewaardeerd en geaccepteerd werden hebben een goede basis en vaak een bepaalde mate van innerlijke rust. Toch is deze basis gebaseerd op liefde van mensen heel wankel omdat deze zomaar kan omslaan bij een diepe teleurstelling. Diepe en blijvende innerlijke rust kunnen we ervaren uit onze relatie met God. God houdt van ons met Zijn onvoorwaardelijke en blijvende liefde. Als we leren deze liefde toe te laten in ons leven en een liefdesrelatie met God leren ontwikkelen dan ontvangen we een diep weten van binnen dat we geliefd zijn door God. Dat kan niemand meer van ons afnemen en vormt een krachtige basis in ons leven van waaruit we kunnen leven. Jezus is naar ons toe gekomen om ons de liefde van God de Vader te tonen en ons terug te brengen tot deze innerlijke rust door ons te brengen in de liefde van God de Vader. We hoeven hier niks voor te doen. We hoeven hier niet voor te presteren, geen spirituele handelingen voor de verrichten, geen goede werken te doen, of naar de kerk te gaan. We hoeven alleen Jezus welkom te heten in ons leven en Hem vragen ons te brengen in God liefde. We mogen gewoon bij Hem komen zoals we zijn, met al onze fouten en tekortkomingen. Hij kent ons toch al door en door. We hoeven voor Hem niks verborgen te houden. Zijn liefde gaat naar ons uit en Hij wacht tot we deze liefde toelaten in ons leven. Hieronder staat een gebed zoals we dat zouden kunnen bidden.
Gebed
Heer Jezus,
Mijn hart verlangt zo naar innerlijke rust en vrede. Ik heb op vele wijze gezocht maar nergens kan ik die diepe rust en vrede vinden. Ze noemen U vredevorst. Wilt U mijn ziel vrede en rust geven waar ik zo naar verlang. Heer Jezus, ik draag mijn ziel aan U op met mijn angsten, zorgen, verdriet, pijn en onrust. U alleen kunt mijn ziel genezen zodat ik die goddelijke rust kan ervaren in U. Neem mij op in Uw liefdevolle omarming en was mijn schoon van alle duisternis en onrust. Ik nodig U uit in mijn leven om mijn leven te leiden en mij te brengen op Uw levenspad. Ik wil leren van Uw zachtmoedigheid en nederigheid. ik dank U dat ik mijn zielelast aan U mag geven en dat U deze nu van mij heeft afgenomen.
Amen.


Antwoord van Jezus


Mijn geliefde kind,
Steeds heb ik naar je gezocht en op vele wijze je aandacht getrokken. Ik heb je verlangen naar innerlijke rust gezien. Ik ben je Vredevorst. Ik ben blij dat jij je ziel nu aan mij toevertrouwd. Ik ben de goede Herder. Ik weet wat je ziel nodig heeft. Ik zal haar leiden en brengen naar grazige weiden. Wees niet bang voor de belagers van je ziel. Mijn Liefde is zoveel sterker. Schuil bij mij en ik zal je overspoelen met mijn Liefde en vrede. Bij mij is het veilig. Ik ben Licht en duisternis kan het Licht niet naderen. Luister naar Mijn stem binnen in je en breng je leven op orde zodat Mijn vrede altijd in je zal blijven. Mijn vrede is als een duif. Hij zal bij je blijven als je in Mijn wegen wandelt maar opschrikken en wegvliegen als je van haar afwijkt. Dus blijf in Mij en je zult rust vinden voor je ziel.

Jezus

 

http://www.leveningod.nl

 
Reacties

 

 

 

 

 

Verlangen naar God

 

Mijn ziel verlangt, ja smacht naar de voorhoven van de HERE!(Psalm 84:3b)

In de vorige meditatie deed ik een oproep om trouw naar de kerk te gaan. En die oproep blijft staan. Maar…soms kun je niet naar de kerk komen. Denk bijvoorbeeld aan onze vervolgde broers en zussen in Iran of Noord-Korea. Zij kunnen niet naar de samenkomst omdat de deur van hun gevangenis of kamp hermetisch is afgesloten. Ook wij kunnen een legitieme reden hebben om niet te komen. We kunnen gebonden zijn aan ons bed. Of we moeten juist zorgen voor hen die aan bed gebonden zijn en kunnen daarom niet elke zondag naar de kerk. Naast lichamelijke beperkingen kunnen er ook psychisch belemmeringen zijn. Allemaal legitieme redenen om niet te komen. Maar bij dit niet kunnen komen is er als het goed is wel een verlangen om naar de kerk te gaan. Elke keer wanneer je de kerkklokken hoort luiden denk je: Kon ik maar meegaan om samen God te aanbidden en te luisteren naar Zijn stem. Kennen we dit verlangen? Want of nu elke zondag weer in de kerk zitten of thuis moeten blijven, dit verlangen om de levende God te ontmoeten maakt dat wij een levend geloof hebben. Levend geloof leeft uit de liefde omdat het verlangt naar de bron van liefde, God.

Soms kun je net als David obstakels hebben waardoor je niet naar Gods huis kunt gaan. David zingt daarover in de Psalmen. Lees bijvoorbeeld Psalm 42 en 43. Net als onze broers en zussen die vervolgd worden, waren in het leven van David mensen het obstakel. Wij worden niet vervolgd maar obstakels zijn er wel. Je geloof kan dan behoorlijk op de proef worden gesteld. Waar het dan op aan komt is dat je blijft verlangen naar God en je hart uitstort voor Hem. Dan houdt je vol. Blijven verlangen en je hart uitstorten totdat je eindelijk weer God ontmoet in zijn huis. Is dat niet hier op aarde, dan is het straks in de hemel. God ontmoeten geeft zo'n diepe feestvreugde in je hart, in je ziel.

Verlangen naar God, om Hem te ontmoeten. Als je zo naar de kerk gaat dan kan het niet anders of je wordt rijk gezegend. Want wie het van Hem verwachten worden niet teleurgesteld! Is het niet tijdens de preek, dan toch wel door een lied, een gebed of het sacrament van doop en avondmaal. En als je niet naar kerk kunt komen vanwege de obstakels dan kan je geloof toch levend blijven. Hoe? Omdat er in de kerk ook voor u en jou gebeden wordt. Soms door de predikant, soms tijdens het stil gebed. Maar de reden dat je volhoudt, is vooral dit: het verlangen om God te ontmoeten heeft de Heilige Geest zelf in ons hart gelegd. Mis je dat verlangen nog? Bid, vraag aan God of Hij ook jouw hart verlangend maakt. En zing het volgende lied maar mee: Als een hert dat verlangt naar water, zo verlangt mijn ziel naar U (http://www.youtube.com/watch?v=vD8RnvE4kl8). Zodat de obstakels verdwijnen en je vroeg of laat met een feestvierende menigte Gods huis binnengaat. JST

www.hervormdnieuweroord-noordscheschut.nl

 

 

 

Reacties

 

Verlangen naar God

 

Wie dorst heeft, verlangt naar water. Naar stromend water dat verfrist. Droogte is onleefbaar. Dorst is dodelijk.

- -

Wie honger heeft, verlangt naar brood. Naar manna om ervan te eten en niet te sterven. Brood om eeuwig van te leven.

- -

Wie zich leeg voelt, verlangt naar vervulling. Naar zin in het leven. Want zonder zin is zijn zo’n eindeloze doodse stilte. De leegte kerft diepe groeven in mijn ziel.

- -

Wie koud is, verlangt naar warmte. Naar brandend vuur dat diep naar binnen komt. Naar een stralende zon op een zomerse dag. Als de winter voorbij is.

- -

Wie in eenzaamheid verkommert, verlangt naar gemeenschap. Naar mensen om zich heen. Mensen die werkelijk aanwezig zijn. Sprekend. Vaker zwijgend. Zo breekt de eenzaamheid open naar een ander toe.

- -

Mijn ziel verlangt naar God. Want ik ben dorstig en hongerig. Ik voel me leeg, tot op de bodem uitgeput. De koude heeft mijn hart bevroren. En de eenzaamheid hangt als een gordijn over mijn leven.

- -

Alleen God kan mijn dorst lessen. Alleen God kan mij honger stillen. Alleen God vervult mijn leegte, verwarmt me in mij koude, vergezelt me in mijn eenzaamheid.

- -

Mijn ziel verlangt naar God. Mijn hart is onrustig totdat het rust vindt in Hem.

 

O God

Gij zijt mijn God U zoek ik mijn verlangen gaat uit naar U

O God

vervul mijn verlangen zoals alleen Gij Zelf dat kunt

Amen

 

http://www.josdouma.nl

 

Reacties

 

 

 

Mijn hart verlangt naar U.

 

Soms zijn er van die dagen

Dan ga ik mijn eigen weg.

Draag ik mijn schuld en angst alleen.

Kunt U wel genoeg van mij houden

Klinkt dan dwars door alle zekerheden heen.


Toch is Uw liefde sterker dan mijn schuld

Machtiger dan wat ik zeg of doe

Ik blijf niet langer in mijn angst gehuld

Want U omarmt mij en trekt me naar u toe


Zoals een hert schreeuwt om frisse waterstromen

Zo schreeuwt mijn ziel naar U

Zoals een kind rent om sneller thuis te komen

Zo rent mijn ziel naar U

Mijn hart verlangt naar U.


De film van het verleden

De dingen die ik deed

En alle plaatsen waar ik niet had moeten zijn

Die duistere momenten achtervolgen mij nog steeds

Herinnering aan eenzaamheid en pijn


Toch is Uw liefde sterker dan mijn schuld

Machtiger dan wat ik zeg of doe

Ik blijf niet langer in mijn angst gehuld

Want U omarmt mij en trekt me naar u toe


Zoals een hert schreeuwt om frisse waterstromen

Zo schreeuwt mijn ziel naar U

Zoals een kind rent om sneller thuis te komen

Zo rent mijn ziel naar U

Mijn hart verlangt naar U.


En als ik in dit leven

Soms alles op wil geven

Als ik me leeg voel en alleen

Maar aan het eind van al mijn krachten

Wil ik U verwachten

U draagt mij er doorheen


Zoals een hert schreeuwt om frisse waterstromen

Zo schreeuwt mijn ziel naar U

Zoals een kind rent om sneller thuis te komen

Zo rent mijn ziel naar U

Mijn hart verlangt naar U.

 

Kees Kraaijenoord

Reacties

 

 

Gebed om Kalmte:

 

God, schenk mij de kalmte

om te aanvaarden

wat ik niet kan veranderen;

de moed om te veranderen

wat ik kan veranderen;

en de wijsheid om het verschil hiertussen te zien.

Om één dag tegelijkertijd te leven;

om van één moment tegelijkertijd te genieten;

Om moeilijke tijden te accepteren a

ls het pad naar de vrede;

Om deze zondige wereld,

net als Hij deed,

te aanvaarden zoals het is,

niet zoals ik wil dat deze zou zijn;

Om er op te vertrouwen

dat Hij alle dingen zal rechtzetten

als ik me aan Zijn wil overgeef;

Om in dit leven gelukkig genoeg te zijn,

en om met Hem overgelukkig te zijn:

Voor altijd in het volgende leven.

Amen.

 

@Reinhold Niebuhr

("Serenity Prayer" (Gebed om Kalmte). )

 

Reacties

 

 

Gebed van Verlossing

Ons Eerste Echte Gesprek met God

Het "gebed van verlossing" is het meest belangrijke gebed dat we ooit zullen bidden. Wanneer we er klaar voor zijn om een Christen te worden, zijn we er ook klaar voor om ons eerste echte gesprek met God te hebben, en dit zijn de componenten daarvan:

 

Gebed van Verlossing - Het Begint met vertrouwen in God Wanneer we het gebed van verlossing bidden, dan laten we God weten dat we geloven dat Zijn woord waar is. Door het vertrouwen dat Hij ons heeft gegeven kunnen we er voor kiezen om in Hem te geloven. De Bijbel vertelt ons, "Zonder geloof is het onmogelijk God vreugde te geven; wie hem wil naderen moet immers geloven dat hij bestaat, en wie hem zoekt zal door hem worden beloond." (Hebreeën 11:6)
Wanneer we bidden vragen we God dus om het geschenk van verlossing, we oefenen onze vrije mening uit om te erkennen dat we in Hem geloven. Deze uiting van vertrouwen stelt God tevreden, omdat we er in alle vrijheid voor gekozen hebben om Hem te leren kennen.
Gebed van Verlossing - Onze Zonden Bekennen Wanneer we het gebed van verlossing bidden, moeten we toegeven dat we gezondigd hebben. Zoals de Bijbel over iedereen, behalve Christus, zegt: "Iedereen heeft gezondigd en ontbeert de nabijheid van God." (Romeinen 3:23)
'Zondigen' betekent niet meer dan tekort schieten, als een pijl die de roos maar niet kan raken. Wij schieten tekort tegenover de glorie van God, die alleen in Jezus Christus kan worden gevonden: "De God die heeft gezegd: ‘Uit de duisternis zal licht schijnen,’ heeft in ons hart het licht doen schijnen om ons te verlichten met de kennis van zijn luister, die afstraalt van het gezicht van Jezus Christus." (2 Korintiërs 4:6)
Het gebed van verlossing erkent dus dat Jezus Christus de enige mens is die ooit zonder zonde heeft geleefd. " God heeft hem die de zonde niet kende voor ons één gemaakt met de zonde, zodat wij door hem rechtvaardig voor God konden worden." (2 Korintiërs 5:21)
Gebed van Verlossing - Het Vertrouwen in Jezus Christus als Heer en Verlosser Bekennen Met Christus als onze standaard voor perfectie, erkennen we nu ons vertrouwen in Hem als God, in overeenstemming met wat de Apostel Johannes zei: "In het begin was het Woord [Christus], het Woord was bij God en het Woord was God. Het was in het begin bij God. Alles is erdoor ontstaan en zonder dit is niets ontstaan van wat bestaat" (Johannes 1:1-3)
Omdat God alleen een perfect, zondeloos offer kon accepteren, en omdat Hij wist dat wij dat doel onmogelijk zouden kunnen bereiken, stuurde Hij zijn Zoon om voor ons te sterven en de eeuwige prijs te betalen. "Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft." (Johannes 3:16)
Gebed van Verlossing - Zeg Het & Meen Het Nu! Ben je het eens met alles wat je tot zover hebt gelezen? Als dat zo is, wacht dan geen moment langer om je nieuwe leven in Jezus Christus te beginnen. Bid het volgende met ons:

"Vader, ik weet dat ik Uw wetten heb gebroken en dat mijn zonden mij van U hebben weggehouden. Het spijt me echt, en ik wil nu van mijn vroegere zondige leven tegenover U weglopen. Vergeef mij alstublieft, en help me om niet meer te zondigen. Ik geloof dat Uw zoon, Jezus Christus, voor mijn zonden stierf, dat Hij uit de dood is opgestaan, leeft, en mijn gebeden hoort. Ik nodig Jezus uit om de Heer van mijn leven te worden, om vanaf vandaag in mijn hart te heersen en te regeren. Zend alstublieft Uw Heilige Geest om mij te helpen U te gehoorzamen, en om voor de rest van mijn leven Uw wil te volbrengen. Ik bid hiervoor in de naam van Jezus. Amen."

Gebed van Verlossing - Ik Heb Het Gebeden; Wat Nu? Als je dit gebed van verlossing met ware overtuiging en met heel je hart hebt gebeden, dan ben je nu een volgeling van Jezus. Dit is een feit, of je je nu anders voelt dan ervoor of niet. Religieuze systemen hebben je misschien ooit doen geloven dat je nu iets zou moeten voelen - een warme gloed, een rilling, of één of andere mystieke ervaring. De realiteit is dat je zoiets zou kunnen voelen, of niet. Als je het gebed van verlossing hebt gebeden, en je meende het echt, dan ben je nu een volgeling van Jezus. De Bijbel vertelt ons dat je eeuwige verlossing veilig gesteld is! "Als uw mond belijdt dat Jezus de Heer is en uw hart gelooft dat God hem uit de dood heeft opgewekt, zult u worden gered." (Romeinen 10:9)
Welkom in God's familie! We moedigen je nu aan om een lokale kerk te vinden waar je gedoopt kan worden en waar je kan groeien in je kennis over God, door zijn woord, de Bijbel.

www.allaboutgod.com
Reacties

 

 

Jezus alleen / Hij is de rots

 

Jezus alleen,

ik bouw op Hem

Hij is mijn hoop, mijn lied, mijn kracht.

Door stormen heen hoor ik zijn stem,

dwars door het duister van de nacht.

Zijn woord van liefde dat mij sust

verdrijft mijn angst;

nu vind ik rust!

Mijn vaste grond, mijn fundament;

dankzij zijn liefde leef ik nu.

 Jezus alleen werd mens als wij;

klein als een kind, in kwetsbaarheid.

Oneindig veel hield Hij van mij,

leed om mijn ongerechtigheid.

En door zijn offer werd ik vrij,

Hij droeg mijn straf,

Hij stierf voor mij,

ontnam de dood zijn heerschappij;

dankzij zijn sterven leef ik nu.

 Daar in het graf, in dood gehuld,

leek al zijn macht tenietgedaan.

Maar, o die dag, dat werd vervuld:

Jezus, de Heer is opgestaan!

 Sinds Hij verrees in heerlijkheid

ben ik van vloek en schuld bevrijd.

Ik leef in Hem en Hij in mij;

dankzij zijn bloed ben ik nu vrij.

 Hij is de rots waarop ik sta;

de vaste grond voor mijn bestaan,

de vaste grond voor mijn bestaan.

 Geen levensangst, geen stervensnood;

dat is de kracht, waar ik in sta.

Van eerste stap tot aan de dood

leidt Hij de weg

waarop ik ga.

Geen duivels plan of aards bestaan

kan mij ooit roven uit zijn hand.

Als Hij verschijnt,

roept Hij mijn naam; i

n die verwachting houd ik stand.

 oorspr. titel: In Christ alone Ned. tekst Peter van Essen © Thankyou Music / Small Stone Media


 


Reacties

 

Verlaten en zo alleen

Voel me verlaten en alleen.

ik weet niet meer waar het veilig is..

waar kan ik nog heen?

al die pijn..

al dat verdriet.. w

ie zal mijn trooster zijn?

als niemand mij ziet?

zal iemand om mij geven?

er iemand voor mij zijn?

iemand die in mijn leven..

die troosten wil.. m

ijn verdriet en pijn.

ik zit hier in de duisternis..

en het is stil om me heen. a

ls er dan toch iemand is..

waarom ben ik dan alleen?

opeens zie ik een lichtje schijnen..

in de verte..

maar steeds dichter bij.

het zal niet meer verdwijnen.

want dat lichtje…

kwam naar mij.

een zachte stem sprak mij aan.

en vroeg..

waarom ik daar zat.

hij liet mij niet meer gaan.

en had mijn hand gevat..

ik weet nu dat er iemand is.

iemand die om mij geeft..

hij die ook eens was verlaten.

hij die gaten in zijn handen heeft.

voor mij aan het kruis gehangen.

en mijn zonden daar vergeven heeft..

die zijn liefde en verlangen.

aan de mensen hier op aarde geeft.

al mijn zorgen en mijn pijn.

mijn angsten en verdriet..

hij zal mijn trooster zijn..

hij die eens voor mij..

de hemel verliet..

 

Reacties
 
 
 
Het gebed van overgave
 
Vader,
Ik verlaat mij op U.
Doe met mij wat U wilt.
Wat U ook met mij zult doen,
Ik dank U.
 
Ik ben tot alles bereid,
Ik aanvaard alles.
Het enige, mijn God, wat ik verlang,
Is dat uw wil zich voltrekt in mij
En in al uw schepselen.
 
Ik leg mijn ziel in uw handen,
Ik geef ze aan U, mijn God,
Met alle liefde van mijn hart.
Omdat ik U bemin,
En omdat het voor mij een liefdesnoodzaak is
Mij te geven,
Mij zonder voorbehoud in uw handen neer te leggen,
Met een oneindig vertrouwen,
Want Gij zijt mijn Vader.
 
Charles de Foucauld
 
 
Reacties (2)
 
 
Gebed in de stilte
 
Gebed
 
Stem in de stilte,
Spreek tot mij
Uw woord dat ruimte schept
In de engte van mijn hart
En doe mij leven
U tegemoet
 
Stem in de stilte
Spreek tot mij
Uw woord dat bevrijdt
Van onmacht en angst
En doe mij gaan
In vrijheid en vreugde
 
Stem in de stilte
Spreek tot mij
Uw woord dat richting wijst
En doe mij verlangen
Naar goedheid en zegen
In overvloed
 
Stem in de stilte
Spreek tot mij
Uw woord dat uitdaagt
Om op weg te gaan
Naar de ander
Die op mij wacht.
 
Stem in de stilte
Spreek tot mij
En houd mij gaande
 
Gebed afkomstig uit bisdom Rotterdam
Reacties
 
 
 
Verlaten en alleen
 
Voel me verlaten en alleen.
ik weet niet meer waar het veilig is..
waar kan ik nog heen?
al die pijn..
al dat verdriet.. w
ie zal mijn trooster zijn?
als niemand mij ziet?
zal iemand om mij geven?
er iemand voor mij zijn?
iemand die in mijn leven..
die troosten wil..
mijn verdriet en pijn.
ik zit hier in de duisternis..
en het is stil om me heen.
als er dan toch iemand is..
waarom ben ik dan alleen?
opeens zie ik een lichtje schijnen..
in de verte..
maar steeds dichter bij.
het zal niet meer verdwijnen.
want dat lichtje...
kwam naar mij.
een zachte stem sprak mij aan.
en vroeg..w
aarom ik daar zat.
hij liet mij niet meer gaan.
en had mijn hand gevat..
ik weet nu dat er iemand is.
iemand die om mij geeft..
hij die ook eens was verlaten.
hij die gaten in zijn handen heeft.
voor mij aan het kruis gehangen.
en mijn zonden daar vergeven heeft..
die zijn liefde en verlangen.
aan de mensen hier op aarde geeft.
al mijn zorgen en mijn pijn.
mijn angsten en verdriet..
hij zal mijn trooster zijn..
hij die eens voor mij..
de hemel verliet..
 
(onbekend)
 
 
 
Beach photo ma35-2.gif
 
 
 
 
Reacties

 

 

Het kille van het leven

 

Het kille van het leven

doet me bibberen en beven

doet me huiveren en rillen

soms zou ik willen gillen
Het harde in het leven

niets om anderen geven

een ander onbelangrijk

de hebzucht zo omvangrijk
Het goede in het leven

iets om naar te streven

uit naastenliefde zorgen vandaag,

natuurlijk morgen


Het overwinningsleven

door de Vader hoog verheven

boven zorgen en problemen

dat wil ik tot mij nemen


Het kille van het leven

doet me huiveren en beven

daarom blijf ik daag'lijks streven n

aar wat Jezus mij wil geven


Alie Holman


Reacties

 

 

Heer, ik vertrouw op U

 

Heer, ik vertrouw op U

U bent de bron van mijn bestaan

Zonder U kan ik niet verdergaan.
Heer, ik vertrouw op U

U leidt mij van dag naar dag

Altijd, zolang ik leven mag.
Heer, ik vertrouw op U

U bent mijn houvast in dit leven

En wilt mij met liefde omgeven.
Heer, ik vertrouw op U

U zorgt en laat mij nooit alleen

U kent mij en blijft om mij heen,
Heer, ik vertrouw op U

U wil ik danken voor al het goede Heer,

houd mij onder Uw hoede.


Fedde Nicolai


Reacties
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl