Lonely Place
Categorieën
.....

  

Meer van Beloved Daughter:

    Afgesloten Hof

    Beautiful Place

    Beloved Court

    Beloved Daughter

    Beloved Garden

    Beloved Place

    Beloved Woman

    Bride of Christ

    Daughter of Christ

    Deserted Place

    Desolate Place

    God's garden

    Holy Place

    Hooglied

    Lonely PLace

    Lovely Garden

    Oase

    Resting Place

    Rose of Love

    Prince of Peace

    Schuilgrot

    Tuin van God

    Toevluchtsoord

    Vreugdebron

    Vredevorst

 

 

 
 
 
 
God wijst mij een weg
als ik zelf geen uitkomst zie.
Langs wegen die geen mens bedenkt,
maakt Hij mij Zijn wil bekend.
Hij geeft elke dag nieuwe liefde,
nieuwe kracht.
Als ik mijn hand in Zijn hand leg,
wijst Hij mij de weg.
Al moet ik door de wildernis,
Hij leidt mij.Hij toont mij een rivier
in de woestijn.
Alles zal ooit vergaan
maar Zijn liefde blijft bestaan
en Hij maakt iets heel nieuws vandaag.
 
Opw.429
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
Gothic
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
.....
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 Lonely Place

 

Een plaats om God te zoeken.

In de stilte.

In het verborgene.

 

@Beloved Daughter

 

Reacties
 
 
 
 
Verlaten en alleen
 
Voel me verlaten en alleen.
ik weet niet meer waar het veilig is..
waar kan ik nog heen?
al die pijn..
al dat verdriet..
wie zal mijn trooster zijn?
als niemand mij ziet?
zal iemand om mij geven?
er iemand voor mij zijn?
iemand die in mijn leven..
die troosten wil..
mijn verdriet en pijn.
ik zit hier in de duisternis..
en het is stil om me heen.
als er dan toch iemand is..
waarom ben ik dan alleen?
opeens zie ik een lichtje schijnen..
in de verte..
maar steeds dichter bij.
het zal niet meer verdwijnen.
want dat lichtje...
kwam naar mij.
een zachte stem sprak mij aan.
en vroeg..
waarom ik daar zat.
hij liet mij niet meer gaan.
en had mijn hand gevat..
ik weet nu dat er iemand is.
iemand die om mij geeft..
hij die ook eens was verlaten.
hij die gaten in zijn handen heeft.
voor mij aan het kruis gehangen.
en mijn zonden daar vergeven heeft..
die zijn liefde en verlangen.
aan de mensen hier op aarde geeft.
al mijn zorgen en mijn pijn.
mijn angsten en verdriet..
hij zal mijn trooster zijn..
hij die eens voor mij..
de hemel verliet..
 
(onbekend)
 
Reacties

 

 

 

 photo ma24-31_zpsadd6b141.gif

 

 

 

Heer, ik kom tot U

 

 

Heer, ik kom tot U, hoor naar mijn gebed.

Vergeef mijn zonden nu en reinig mijn hart.


Met Uw liefde, Heer, kom mij tegemoet,

nu ik mij tot U keer, en maak alles goed.


Zie mij voor U staan, zondig en onrein.

O, Jezus raak mij aan, van U wil ik zijn.


Jezus op Uw woord, vestig ik mijn hoop.

U leeft en U verhoort, mijn bede tot U.   

 

OPW.
Reacties

 

 

 photo Image00001-4-408x608_zps8782a310.gif

 

 

 

Heer, U bent altijd bij mij,

 

Heer, U bent altijd bij mij,

U legt uw handen op mi

j en U bent voor mij

en naast mij

en om mij heen.

Heer, U bent altijd bij mij,

U legt uw handen op mij

en U bent voor mij

en naast

 

OPW.

Reacties

 

 

 

Little beauty photo ma6-18.gif

 

 

 

Toegewijd aan Jezus

 

Ik wil iets meegeven aan Christenen met een drukbezet leven, een simpele manier om op een praktische manier een diep, toegewijd leven te leiden zonder al te mystiek te worden. Toewijding aan Jezus betekent simpelweg vertrouwen op Christus alléén, dat Hij zal voorzien in iedere nood van uw lichaam, ziel en geest. Het betekent dat u het opgeeft om nog langer bij andere mensen of bronnen op zoek te gaan om u hierin te voorzien, u zoekt het voortaan alleen nog bij Hem.

 

Veel vrijgezellen zeggen “Ik ben het beu om alleen te zijn, ik heb een partner nodig. Ik wou dat God me iemand zou geven!”. Maar dat zal helemaal geen verschil uitmaken, een partner zal nooit in staat zijn om te voorzien in dergelijke noden. Sterker nog, het hebben van een partner kan er zelfs voor zorgen dat u tweemaal zo ongelukkig bent als voorheen! Simpelweg omdat u nu niet alleen maar uw eigen noden meedraagt, maar ook die van uw partner! Tot aan het moment dat uw focus volledig gericht is op Jezus, totdat Hij alleen u vervult zult u steeds dieper en dieper in wanhoop wegzinken.

Op een bepaald moment wou Jezus aan Zijn discipelen bewijzen dat Hij iedere situatie in de hand had, dus riep Hij Petrus om uit de boot te stappen om over het water naar Hem toe te wandelen. Petrus gehoorzaamde – en zolang Zijn focus gericht was op Jezus kon hij over water wandelen! Maar vanaf het moment dat hij zich begon te richten op zijn omgeving en omstandigheden begon hij te zinken (zie Matteüs 14:28-31).

De les hier is eenvoudig. Maar ik wil u het volgende vragen: Wat doet u wanneer u dat zinkende gevoel heeft? Roept u om een vriend om u te helpen? Of houdt u uw ogen gericht op Jezus en roept u “Heer, help mij!”?

De bruid van Christus zal bestaan uit mensen die het opgegeven hebben om hulp, troost of voldoening te zoeken in wat dan ook op deze wereld. Ze hebben geleerd om volledig op Christus te vertrouwen als enige bron, om zo hun honger en dorst te stillen.

Heeft u een dergelijke wandel met de Heer? Ik wil er bij u op aandringen om uw ogen gericht te houden op Jezus. Verwacht dat Hij op ieder moment kan terugkeren en zoek in niets of niemand anders uw vervulling dan in Christus alléén.

Reacties

 

 

Goth photo ma8-27.gif

 

 

Vertrouwen als een kind

 

Jezus zegt in Lucas 18:16-17 en Marcus 10:13-16 het volgende: "Wie het koninkrijk van God niet als een kind ontvangt, zal er zeker niet binnengaan". Ergens anders zegt Jezus weer "Ik zeg u, wanneer gij u niet bekeert en wordt als de kinderen, zult gij het Koninkrijk der hemelen voorzeker niet binnengaan" (Matteüs 18:3). Jezus riep ons hier op om geloof te hebben als een kind, te vertrouwen als een kind

Mijn neefje heeft hier vorige zomer een prachtige illustratie van gegeven, hij deed voor wat Jezus eigenlijk bedoeld met vertrouwen als een kind. We hadden met de familie gezellig een BBQ feest bij ons in de tuin ter gelegenheid van de verjaardag van mij en mijn vrouw. Mijn neefje was er al toen mijn broer (met vrouw) op bezoek kwam en hun hond mee nam. Toen de bel ging rende mijn neefje enthousiast achter mij aan, het hondje schrok ervan en begon logischerwijs te blaffen, waardoor mijn neefje ging gillen en het hondje nog harder ging blaffen. Zoals je zult begrijpen wou mijn neefje niets meer weten van het hondje en er was ongewild angst in hem gekweekt.

De rest van de dag durfde hij niet meer in de buurt van het hondje te komen, zijn angst was besmettelijk want ook mijn nichtje werd er door geraakt. Het was dus een hele toestand en ik dacht bij mezelf, hoe kunnen we er ooit voor zorgen dat die angst weg gaat. We zijn immers niet geroepen om in gevangenschap of angst te leven, ik geloof in vrijheid omdat Jezus mij ook heeft bevrijd.

Later op de dag zaten we op het terras en bij de ingang van het terras lag het hondje van mijn broer lekker te slapen. Mijn neefje zag ons zitten en wou enthousiast als hij is naar ons toe rennen totdat hij dus het hondje zag, hij stopte ogenblikkelijk en bleef verstijfd staan. Ik strekte mijn armen naar hem uit en zei "Kom maar, het is goed", mijn neefje keek naar mij en rende zonder na te denken recht m'n armen in.

Dat is vertrouwen en geloof hebben als een kind, het vertrouwen dat de Heer van ons verlangt. Onze weg wordt iedere dag omgeven door vijanden, moeilijkheden en onmogelijkheden. En wij zijn geneigd om continu op die moeilijkheden te kijken en daarbij problemen uit het verleden in onze herinnering te brengen. Velen worden op die manier beheerst door angst en zijn krijgsgevangen genomen door angst, ongeloof en twijfel. Maar de Heer roept ons op om onze blik op Hem gericht te houden en in vertrouwen op Hem te wandelen, Hij heeft alles onder controle. Het hondje uit mijn voorbeeld lag aan de lijn zoals onze vijanden ook aan de lijn liggen van God, en God staat het nooit toe dat we boven onze eigen vermogens beproefd worden. En als dit wel gebeurt zal God zorgen voor een uitweg en voor middelen om er doorheen te komen, Hij heeft alles maar dan ook alles onder controle.

Jezus ziet ons en zegt "Kom maar tot Mij, het is goed ik heb alles in de hand, je hoeft niet bang te zijn of je zorgen te maken, dat beloof Ik je". Onze reactie op Zijn oproep zou moeten zijn als de reactie van mijn neefje toen ik hem riep. Niet meer nadenken over de moeilijkheden, niet meer aandacht vestigen op de vijand en onmogelijkheden. Onze blik moet naar voren gericht zijn, op Zijn aangezicht en we moeten vol vertrouwen op Hem en Zijn beloftes afrennen. Als Hij zegt dat het goed is, dan is het ook goed!

Geef geen aandacht aan die vijanden of onmogelijkheden, want dat wat bij de mens onmogelijk is is mogelijk bij God, laat daar geen twijfel over bestaan. Houd je blik op Hem gericht en wandel, en terwijl je wandelt zul je over water wandelen zonder dat je het zelf door hebt. Blijf je blik op Hem gericht houden, verslap hierin niet en laat je niet afleiden dat is de enige strijd die wij te leveren hebben. Want voor hetzelfde geld zak je net als Petrus weer het water in omdat hij zijn aandacht van Jezus liet afdwalen naar het water en de menselijke onmogelijkheid om daar overheen te wandelen.

Ik bid dat iedere gelovige die dit leest het vertrouwen van een kind zal ontvangen, vraag de Vader er om in Jezus' Naam, en geloof dat Hij je geen steen zal geven in plaats van een brood,

Hij is trouw en komt Zijn Woord altijd na.

 

http://www.inchristus.nl

 

Reacties

 

 

 

 

Dancer photo ma18-28.gif

 

Stel uw vertrouwen op de Here Jezus

 
Handelingen 16:31 "Stel uw vertrouwen op de Here Jezus en gij zult behouden worden, gij en uw huis."
De prijs is volledig betaald voor uw leven. Stel uw vertrouwen op de Here Jezus. De Bijbel leert dat we niet op mensen moeten vertrouwen, want die zijn onbetrouwbaar, dan komen we beschaamd uit. Maar de Here Jezus is een mens zonder zonde, bovendien een mens die ons liefheeft en alles voor ons heeft overgehad. Op wie kun je beter vertrouwen dan op Hem? Hij helpt, geeft raad, ondersteunt, doet wonderen. Het enige wat Hij vraagt is vertrouwen, geloof wat Hij je zegt en je zult nooit beschaamd worden.

Gebed: “Here Jezus, help mij om op U te vertrouwen in alle omstandigheden, amen.”
 
http://belofte.blogspot.nl
 


Reacties

 

 

 

 

Romantic photo ma5-23.gif

 

 

 

 

 

Durf jij ECHT te vertrouwen?   

Denk nooit te klein van God. Wees niet bang om je aan Hem over te geven. Hij is echt te vertrouwen. Hij is elke situatie meester. Ook al voel je dat niet altijd. Op het moment dat jij het niet meer weet, pakt Hij je bij de hand. En helpt Hij je. Door een zin uit de Bijbel. Door een arm van een vriend of vriendin. Door een woord of een straaltje zon. Soms heel klein en subtiel. Soms overduidelijk. Heb jij er oog voor?
Sommige mensen staan er wat angstig tegenover om God zo volledig te vertrouwen. Ze houden liever toch alles zelf in de hand. Of ze denken alles beter te weten. Toch gaat het erom echt los te laten. Te praten met God. En er op te vertrouwen dat Hij de juiste weg met jou gaat. Pas dan Hij echt Zijn plan met jou leven uitvoeren.
Durf jij Jezus ook zo te vertrouwen? Juist als het erop aankomt? Juist als de golven je dreigen te overspoelen?
Jezus zegt zelf in de Bijbel: 'Kom naar Mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, dan zal Ik jullie rust geven.' (matteus 11:28)


Begin er nu mee!   

Geef je leven uit handen. Zet je angsten en storende gedachten opzij. Durf los te laten.
Wacht niet, maar begin daar nu mee. Bid erom, op dit moment. Achter je computer Of zoek even een rustig plekje.


Wil jij ECHTE overgave?   

Open dan je handen. Ontspan je... Richt je gedachten op God. En bid rustig dit gebed:
Here Jezus, Wilt U mij ECHT vrij maken? Van al mijn zorgen. Van al mijn angst. Van al mijn twijfel. Kom in mijn leven. Ik wil geen toeschouwer zijn. Ik wil ECHT van u leren. Kom in mijn leven. Met Uw Liefde. Met Uw Kracht. Met Uw Rust. Met Uw Hoop. Met Uzelf. Amen...
Laat het NU los...    God is een thuis. Een plek waar jij jezelf kan zijn. Waar jij je gevoel kan tonen. Hij slaat Zijn arm om je heen. Hij voelt met je mee. Hij helpt je. Hij redt je. Hij troost je. Hij houdt van je.
Hij geeft jou vleugels!    Neem er iedere dag even de tijd voor. Door te bidden en in de Bijbel te lezen. Op een rustig plekje. Waar jij je prettig voelt. En weet dat je niet zomaar gestoord wordt.
En je zal het merken: Jezus wordt dan je Bron. Steeds meer...
Het is een proces. Maar je zal het verschil echt merken: Hij gaat je dragen. In het begin onmerkbaar bijna. Maar steeds meer, steeds weer. Tot Hij je vleugels geeft. En Hij je energie en ruimte geeft. Mogelijkheden, moed, kracht. Rust en hoop. Troost. Voor jou. Uit een onuitputtelijke Bron. Van eeuwige, vurige Liefde!

 

www.openhands.nl

 


Reacties

 

Fantasy Woman photo ma12-26.gif

 

Vertrouwen ....op Jezus

 

 

Laten we samen Matheus 14:19-36 lezen.

In Matheus 14:13-21 lezen we hoe God op een bijzonder manier 5.000 mensen te eten heeft gegeven. Jezus laat op een bijzondere manier iets van Zichzelf zien. Hij laat Zijn grootheid en almacht zien. Hij laat Zijn zorg en liefde voor mensen zien. Hij laat zijn vertrouwen op God, Zijn Vader zien door Hem te vragen 5.000 mensen te eten te geven. En na deze gebeurtenis stuurt Jezus Zijn discipelen weg. Jezus zegt Zijn discipelen p in het schip te gaan en het meer van Galilea over te steken. Zelf blijft Hij achter om alles wat er die dag gebeurd is aan Zijn hemelse Vader te vertellen.

1) Jezus wil Zijn discipelen vertrouwen leren.

Jezus stuurt Zijn discipelen weg omdat Hij hen vertrouwen wil leren. Hij wil hen leren om alleen op hun benen te staan, Hij wil hen leren om te vertrouwen ook als Hij er niet is. Dit vertrouwen van de apostelen wordt duidelijk op de proef gesteld. In plaats van een rustige nacht gaan ze een woelige en stormachtige nacht tegemoet. Ze worden heen en weer geslingerd door de huizenhoge golven en de gierende wind.

Illustratie Lijkt het leren van vertrouwen niet op een kindje dat met zijn vader leert fietsen.

Toepassing: Ook wij worden erop uitgestuurd om het goede nieuws te verkondigen. Ook wij worden opgeroepen om te vertrouwen op Jezus die ons heeft vrijgekocht. Ook wij worden uitgezonden om een boottocht te maken. De tocht van ons leven. Op deze tocht is het ook niet altijd gemakkelijk, ook wij worden soms wel eens overvallen door de stormen des levens. De problemen komen huizenhoog op ons af. Corruptie, financiële, lichamelijke problemen, gekwetstheid,…

2) De discipelen vertrouwen niet.

Plots zien de discipelen een gestalte naderen. Midden in deze enorme storm zien ze een gestalte en ze worden bevreesd, het angstzweet staat op hun voorhoofd en zij denken dat het een spook is. Dit laat duidelijk de geesteshouding van de discipelen zien. Ze verwachten eerder een spook, het product van menselijk bijgeloof, dan Jezus die hen kan beschermen en wil beschermen in deze vreselijke storm.

Illustratie: De koorddanser.

Toepassing: Wat doen wij als de stormen des levens komen en alles hopeloos lijkt? Wat doen wij als de schaduwen des doods ons bedreigen en we in levensgevaar zijn? Wanneer we onszelf verliezen en in de spiraal van depressie terechtkomen? Laten we ons dan ook angst inboezemen door de situatie of durven we op God te vertrouwen.

3) Het vertrouwen van Petrus.

Petrus ziet echter dat het Jezus is en vanuit zijn enthousiasme en zijn impulsief geloof vraagt hij of hij bij Jezus mag komen. Petrus stelt zijn vertrouwen op Jezus en terwijl hij het aardse hulpmiddel van het schip prijsgeeft, gaat hij over de golven, Jezus tegemoet. Petrus wandelt op het onstuimige meer. Het is een gewaagde onderneming, maar gegrond op het woord van Jezus ‘Kom’ durft hij deze stap aan. Deze stap van Petrus heeft echter geen ander fundament dan de woorden: ‘indien Gij het zijt’. Er is geen enkele steun, geen enkele mogelijkheid om te wandelen, dan wanner men zijn oog op Christus gericht houdt. In alles is men afhankelijk van Hem. Of er nu huizenhoge golven, of een rustig, windstil oppervlak is, steeds zijn we afhankelijk van Hem. Alleen het geloof dat op Jezus ziet kan over water wandelen. De mens op zichzelf zinkt en de mens die zijn vertrouwen stelt in de omstandigheden zakt weg in de diepte. Plots ziet Petrus op de omstandigheden, op de hoge golven, op de storm die om hem heen woedt en dan zinkt hij. In plaats van op Jezus te zien die niet veranderd, maar voor altijd dezelfde is, ziet hij op de omstandigheden, op zijn eigen zwakte, op alles om hem heen en hij schreeuwt het uit: ‘Help me’.

Illustratie:

Waar vestigen wij ons vertrouwen op, op een gammele krat die we zelf gemaakt hebben of op een stevige stoel die door een meester gemaakt is?

Toepassing: In iedere situatie hoe moeilijk ook moeten we op Jezus zien. We moeten een stap in het geloof zetten en onze voet op het water plaatsen. Deze stap in geloof moeten we echter altijd doen met onze blik op Jezus gericht. En stormen zullen er komen in ons leven daar mogen we op rekenen. Jezus laat stormen toe in ons leven om ons te leren ons oog op Hem te richten. En soms falen we en kijken we naar onszelf of de omstandigheden, maar juist dan mogen we het uitschreeuwen en Jezus om hulp vragen.

4) Jezus is te vertrouwen.

Jezus hoort het roepen van Petrus en strekt naar Zijn discipel Zijn reddende hand toe. Jezus wordt niet boos, Hij wacht niet tot Petrus bijna kopje onder is, Hij begint niet tegen Petrus te schreeuwen, maar Hij reikt Zijn hand vanuit Zijn oneindige liefde. Jezus zegt als het ware: ‘Kom maar Petrus, Ik ben er altijd en Ik kan elke situatie hoe moeilijk ook de baas. Maar waarom vertrouw je Mij nu niet?’.

Illustratie: Gedicht over de man langs het strand die zijn leven overzag.

Toepassing: Voor Jezus is geen situatie te zwaar en wanneer we het zelf niet kunnen staat Hij daar met Zijn handen wijd open om ons te helpen. Hij zal ons nooit teleurstellen. Hij zal ons enkel ter verantwoording roepen en ons aanmoedigen ons vertrouwen alleen maar in Hem te stellen. “Jezus heeft ons geen kalme reis, maar een behouden vaart belooft.”

Besluit: Wat doen wij als de stormen in ons leven beginnen te woeden? Kijken we terug in ons leven en durven we te gaan staan op Gods beloften die Hij al eerder in ons leven heeft waargemaakt? Kijken we naar onszelf en stellen we vertrouwen in de omstandigheden of op onszelf? Kijken we naar de situatie, maar vergeten daarbij niet op Jezus te zien? Wat we ook doen, Jezus is altijd en in elke situatie, hoe hopeloos ook, te vertrouwen. Hij staat altijd klaar om onze hand te vatten en ons te leiden aan Zijn sterke vaderhand. Durf je over te geven aan Hem. Durf die stap te nemen op het water, maar hou je blik steeds op Hem gericht die je heeft vrijgekocht!

Dat jullie allemaal  jullie ogen op Jezus mogen richten, Die altijd te vertrouwen is.

 

http://jesusinsite.wordpress.com/

Reacties

 

 

 

Romantic photo ma2-27.gif

 

Bijbelteksten over het onderwerp "Vertrouwen"

    1) God is de ware focus van Psalm     65:5
2) Vrees voor God leidt tot Prediker     14:26
3) Aanmoedigingen om te 3a) de eeuwige kracht van God Jesaja     26:4
3b) de goedheid van God Nahum     1:7
3c) de liefdevolle aandacht van God Psalm     36:7
3d) de rijke beloning van God 1 Timotheüs     6:17
3e) de zorg van God voor ons 1 Petrus     5:7
3f) eerdere bevrijdingen Psalm     9:10 2 Korintiërs 1:10
4)     Moet met het hele hart gedaan worden Prediker     3:5
5) van jongs af aan Psalm     71:5
6) Van heiligen is 6a) niet in het vlees Fillipenzen     3:3-4
6b) niet in hun zelf 2 Korintiërs     1:9
6c) niet in vleselijke wapens 1 Samuel     17:38-39 1 Samuel 17:45 Psalm     44:6 2 Korintiërs 10:4
6d)     in God Psalm 11:1 Psalm     31:14 2 Korintiërs 1:9
6e)     in het woord van God Psalm     119:42
6f) in de genade van God Psalm     13:5 Psalm 52:8
6g)     in Christus Efeziës 3:12
6h)     door Christus 2 Korintiërs 3:4
6i)     gegrond in het verbond 2 Samuel     23:5
6j) sterk in het vooruitzicht op de dood Psalm     23:4
6k) staat vast 2 Samuel     22:3 Psalm 112:7
6l)     onveranderlijk Job 13:15
6m)     verafschuwd door zondaren Jesaja     36:4 Jesaja 36:7
6n)     voor altijd Psalm 52:8 Psalm     62:8 Jesaja 26:4
7)     Heiligen smeken in gebed om Psalm     25:20 Psalm 31:1 Psalm     141:8
8) De Heer kent hen die Nahum     1:7
9) Oproep tot Psalm     4:5 Psalm 115:9-11
10)     Leidt naar 10a) vervuld zijn van genade Psalm     32:10
10b) voldoening van volmaakte vrede Jesaja     26:3
10c) voldoening van alle aardse en geestelijke zegeningen Jesaja     57:13
10d) voldoening van geluk Prediker     16:20
10e) vreugde in God Psalm     5:11 Psalm 33:21
10f)     vervulling van alle heilige verlangens Psalm     37:5
10g) bevrijding van vijanden Psalm     37:40
10h) veiligheid in tijden van gevaar Prediker     29:25
10i) stabiliteit Psalm     125:1
10j) welvaart Prediker     28:25
11) Weerhoudt van 11a) angst Psalm     56:11 Jesaja 12:2 Hebreeën     13:6
11b) terugval Psalm     26:1
11c) wanhoop Psalm     34:22
12) vergezeld gaan van goed doen Psalm     37:3
13) De zegen van vertrouwen stellen op God Psalm     2:12 Psalm 34:8 Psalm     40:4 Jeremia 17:7
14)     Van de goddelozen 14a) is niet in God Psalm     78:22 Sefanja 3:2
14b)     is in afgoden Jesaja 42:17     Habakuk 2:18
14c) is in     de mens Judas 9:26 Psalm     118:8-9
14d) is in hun eigen hart Prediker     28:26
14e) is in hun eigen gerechtigheid Lukas     18:9 Lukas 18:12
14f)     is in ijdelheid Job 15:31     Jesaja 59:4
14g) is in     bedriegerij Jesaja 28:15 Jeremia     13:25
14h) is in aardse verbintenissen Jesaja     30:2 Ezechiël 17:15
14i)     is in rijkdom Psalm 49:6 Psalm     52:7 Prediker 11:28 Jeremia     48:7 Marcus 10:24
14j)     is ijdel en misleidend Jesaja     30:7 Jeremia 2:37
14k)     zal hun beschaamd maken Jesaja     20:5 Jesaja 30:3 Jesaja     30:5 Jeremia 48:13
14l)     zal vernietigd worden Job     18:14 Jesaja 28:18
15)     Wee en vloek van vals vertrouwen Jesaja     30:1-2 Jesaja 31:1-3 Jeremia     17:5
16) van heiligen - illustraties van Psalm     91:12 Prediker 18:10
17)     van goddelozen - illustraties van 2 Koningen     18:21 Job 8:14
18)     van heiligen - voorbeelden 18a) David 1 Samuel     17:45 1 Samuel 30:6
18b)     Hizkia 2 Koningen 18:5
18c)     Josafat 2 Kronieken 20:12
18d)     Sadrach, Mesach en Abednego Daniël     3:28
18e) Paulus 2 Timotheüs     1:12
19) van de goddelozen - voorbeelden 19a) Goliath 1 Samuel     17:43-45
19b) Benhadad 1 Koningen     20:10
19c) Sennacherib 2 Kronieken     32:8
19d) Israelieten Jesaja     31:1
 
door torrey tompson

Reacties
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl