Lonely Place
Abonneren
Abonneer je nu voor nieuwe artikelen in deze categorie!
Categorieën
.....

  

Meer van Beloved Daughter:

    Afgesloten Hof

    Beautiful Place

    Beloved Court

    Beloved Daughter

    Beloved Garden

    Beloved Place

    Beloved Woman

    Bride of Christ

    Daughter of Christ

    Deserted Place

    Desolate Place

    God's garden

    Holy Place

    Hooglied

    Lonely PLace

    Lovely Garden

    Oase

    Resting Place

    Rose of Love

    Prince of Peace

    Schuilgrot

    Tuin van God

    Toevluchtsoord

    Vreugdebron

    Vredevorst

 

 

 
 
 
 
God wijst mij een weg
als ik zelf geen uitkomst zie.
Langs wegen die geen mens bedenkt,
maakt Hij mij Zijn wil bekend.
Hij geeft elke dag nieuwe liefde,
nieuwe kracht.
Als ik mijn hand in Zijn hand leg,
wijst Hij mij de weg.
Al moet ik door de wildernis,
Hij leidt mij.Hij toont mij een rivier
in de woestijn.
Alles zal ooit vergaan
maar Zijn liefde blijft bestaan
en Hij maakt iets heel nieuws vandaag.
 
Opw.429
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
Gothic
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
.....
 
 
 
 
 

 

 

Gebed om Kalmte:

 

God, schenk mij de kalmte

om te aanvaarden

wat ik niet kan veranderen;

de moed om te veranderen

wat ik kan veranderen;

en de wijsheid om het verschil hiertussen te zien.

Om één dag tegelijkertijd te leven;

om van één moment tegelijkertijd te genieten;

Om moeilijke tijden te accepteren a

ls het pad naar de vrede;

Om deze zondige wereld,

net als Hij deed,

te aanvaarden zoals het is,

niet zoals ik wil dat deze zou zijn;

Om er op te vertrouwen

dat Hij alle dingen zal rechtzetten

als ik me aan Zijn wil overgeef;

Om in dit leven gelukkig genoeg te zijn,

en om met Hem overgelukkig te zijn:

Voor altijd in het volgende leven.

Amen.

 

@Reinhold Niebuhr

("Serenity Prayer" (Gebed om Kalmte). )

 

Reacties
 
 
 
Het gebed van overgave
 
Vader,
Ik verlaat mij op U.
Doe met mij wat U wilt.
Wat U ook met mij zult doen,
Ik dank U.
 
Ik ben tot alles bereid,
Ik aanvaard alles.
Het enige, mijn God, wat ik verlang,
Is dat uw wil zich voltrekt in mij
En in al uw schepselen.
 
Ik leg mijn ziel in uw handen,
Ik geef ze aan U, mijn God,
Met alle liefde van mijn hart.
Omdat ik U bemin,
En omdat het voor mij een liefdesnoodzaak is
Mij te geven,
Mij zonder voorbehoud in uw handen neer te leggen,
Met een oneindig vertrouwen,
Want Gij zijt mijn Vader.
 
Charles de Foucauld
 
 
Reacties (2)
 
 
Gebed in de stilte
 
Gebed
 
Stem in de stilte,
Spreek tot mij
Uw woord dat ruimte schept
In de engte van mijn hart
En doe mij leven
U tegemoet
 
Stem in de stilte
Spreek tot mij
Uw woord dat bevrijdt
Van onmacht en angst
En doe mij gaan
In vrijheid en vreugde
 
Stem in de stilte
Spreek tot mij
Uw woord dat richting wijst
En doe mij verlangen
Naar goedheid en zegen
In overvloed
 
Stem in de stilte
Spreek tot mij
Uw woord dat uitdaagt
Om op weg te gaan
Naar de ander
Die op mij wacht.
 
Stem in de stilte
Spreek tot mij
En houd mij gaande
 
Gebed afkomstig uit bisdom Rotterdam
Reacties
 
 
 
Verlaten en alleen
 
Voel me verlaten en alleen.
ik weet niet meer waar het veilig is..
waar kan ik nog heen?
al die pijn..
al dat verdriet.. w
ie zal mijn trooster zijn?
als niemand mij ziet?
zal iemand om mij geven?
er iemand voor mij zijn?
iemand die in mijn leven..
die troosten wil..
mijn verdriet en pijn.
ik zit hier in de duisternis..
en het is stil om me heen.
als er dan toch iemand is..
waarom ben ik dan alleen?
opeens zie ik een lichtje schijnen..
in de verte..
maar steeds dichter bij.
het zal niet meer verdwijnen.
want dat lichtje...
kwam naar mij.
een zachte stem sprak mij aan.
en vroeg..w
aarom ik daar zat.
hij liet mij niet meer gaan.
en had mijn hand gevat..
ik weet nu dat er iemand is.
iemand die om mij geeft..
hij die ook eens was verlaten.
hij die gaten in zijn handen heeft.
voor mij aan het kruis gehangen.
en mijn zonden daar vergeven heeft..
die zijn liefde en verlangen.
aan de mensen hier op aarde geeft.
al mijn zorgen en mijn pijn.
mijn angsten en verdriet..
hij zal mijn trooster zijn..
hij die eens voor mij..
de hemel verliet..
 
(onbekend)
 
 
 
Beach photo ma35-2.gif
 
 
 
 
Reacties
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl