Lonely Place
Abonneren
Abonneer je nu voor nieuwe artikelen in deze categorie!
Categorieën
.....

  

Meer van Beloved Daughter:

    Afgesloten Hof

    Beautiful Place

    Beloved Court

    Beloved Daughter

    Beloved Garden

    Beloved Place

    Beloved Woman

    Bride of Christ

    Daughter of Christ

    Deserted Place

    Desolate Place

    God's garden

    Holy Place

    Hooglied

    Lonely PLace

    Lovely Garden

    Oase

    Resting Place

    Rose of Love

    Prince of Peace

    Schuilgrot

    Tuin van God

    Toevluchtsoord

    Vreugdebron

    Vredevorst

 

 

 
 
 
 
God wijst mij een weg
als ik zelf geen uitkomst zie.
Langs wegen die geen mens bedenkt,
maakt Hij mij Zijn wil bekend.
Hij geeft elke dag nieuwe liefde,
nieuwe kracht.
Als ik mijn hand in Zijn hand leg,
wijst Hij mij de weg.
Al moet ik door de wildernis,
Hij leidt mij.Hij toont mij een rivier
in de woestijn.
Alles zal ooit vergaan
maar Zijn liefde blijft bestaan
en Hij maakt iets heel nieuws vandaag.
 
Opw.429
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
Gothic
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
.....
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Vrede van God

 

Vrede van God, De vrede van God,

De vrede van God zij met jou.

Vrede van Hem, vrede van God,

De vrede van God zij met jou.


In Jezus’ naam, In Jezus’ naam,

In Jezus’ naam geef ik jou:

 

Vrede van Hem, vrede van God,

De vrede van God zij met jou.


Heilige Geest, de Heilige Geest,

Heilige Geest zij met jou.

 

Vrede van Hem, vrede van God,

De vrede van God zij met jou.

 

OpwekkingReacties

 

 

Gods beloofde rust

 

“Er blijft dus een sabbatsrust voor het volk van God. Want wie tot zijn rust is ingegaan, is ook zelf tot rust gekomen van zijn werken, evenals God van de zijne” (Hebreeën 4:9-10).

U zult zich misschien avragen “Wat betekent het om Zijn beloofde rust in te gaan? Hoe zou dit er uit moeten zien in mijn leven?”. Ik bid dat God de schellen van onze ogen zal verwijderen en ons toestaat om dit te pakken. Simpel gezegd betekent het ingaan in de beloofde rust dat u er volledig op vertrouwd dat Christus al het verlossende werk voor u gedaan heeft. U dient te rusten in Zijn reddende genade, door geloof alleen.

Dit is wat de Heere Jezus bedoelde toen Hij er op aandrong: “Komt tot Mij, allen, die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven” (Matteüs 11:28). Het betekent het einde van al uw vleselijk streven en al uw menselijke inspanningen om vrede te verkrijgen; het betekent volledig op Jezus’ werk voor u te vertrouwen.

Onze strijd is niet tegen vlees en bloed, het vind plaats in de geestelijke wereld, het oude testament maakt dit heel duidelijk. Keer op keer maakte Israel lege en vergeefse beloften aan God: “We willen U dienen Heer, we zullen alles doen wat U ons opdraagt”. Maar de geschiedenis toont aan dat ze zowel het hart als de mogelijkheden niet hadden om hun woord na te komen. God moest hen al hun vertrouwen in zichzelf afnemen. Alles wat we nodig hebben komt voort uit de aanwezigheid van de Heer.

Paulus verklaart het volgende: “Want in Hem leven wij, bewegen wij ons en zijn wij” (Handelingen 17:28). Dit spreekt over een onafgebroken gemeenschap. Door de overwinning aan het kruis heeft onze Heer zichzelf op elk uur, dag en nacht, beschikbaar gemaakt voor ons. Wij dienen een beslissing te maken: “Ik wil Christus in mijn leven, ik wil vrijgezet worden van al mijn vlees. Dus ik stap recht Zijn aanwezigheid binnen en ik claim mijn bezit. Ik wil dat de Heere Jezus mijn alles is, mijn enige bron van voldoening”.

David Wilkerson

Reacties

 

Innerlijke rust en vrede

Mattheüs 11:28-29 Komt tot Mij, allen, die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u innerlijk rust geven; neemt mijn juk op u en leert van Mij, want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart, en gij zult rust vinden voor uw zielen; Ten diepste is iedereen op zoek naar innerlijke rust. Een innerlijke vrede van waaruit we kunnen leven. Als we onrustig zijn van binnen gaan we op zoek naar deze rust. De een gaat fanatiek aan het werk en de ander pakt een sigaret, eet de snoeppot leeg of zakt weg achter te televisie. We willen niet de onaangename stilte ervaren en onze innerlijke onrust voelen. Ook allerlei verslavingen zijn terug te voeren op deze onrust van binnen.

Hoe kunt u innerlijke rust ervaren?

Innerlijke rust heeft te maken met je geborgen voelen diep van binnen. Je geliefd en geaccepteerd weten zonder dat je daarvoor hoeft te presteren. Mensen die komen uit een warm ouderlijk nest en een fijne jeugd hebben gehad waarin ze gewaardeerd en geaccepteerd werden hebben een goede basis en vaak een bepaalde mate van innerlijke rust. Toch is deze basis gebaseerd op liefde van mensen heel wankel omdat deze zomaar kan omslaan bij een diepe teleurstelling. Diepe en blijvende innerlijke rust kunnen we ervaren uit onze relatie met God. God houdt van ons met Zijn onvoorwaardelijke en blijvende liefde. Als we leren deze liefde toe te laten in ons leven en een liefdesrelatie met God leren ontwikkelen dan ontvangen we een diep weten van binnen dat we geliefd zijn door God. Dat kan niemand meer van ons afnemen en vormt een krachtige basis in ons leven van waaruit we kunnen leven. Jezus is naar ons toe gekomen om ons de liefde van God de Vader te tonen en ons terug te brengen tot deze innerlijke rust door ons te brengen in de liefde van God de Vader. We hoeven hier niks voor te doen. We hoeven hier niet voor te presteren, geen spirituele handelingen voor de verrichten, geen goede werken te doen, of naar de kerk te gaan. We hoeven alleen Jezus welkom te heten in ons leven en Hem vragen ons te brengen in God liefde. We mogen gewoon bij Hem komen zoals we zijn, met al onze fouten en tekortkomingen. Hij kent ons toch al door en door. We hoeven voor Hem niks verborgen te houden. Zijn liefde gaat naar ons uit en Hij wacht tot we deze liefde toelaten in ons leven. Hieronder staat een gebed zoals we dat zouden kunnen bidden.
Gebed
Heer Jezus,
Mijn hart verlangt zo naar innerlijke rust en vrede. Ik heb op vele wijze gezocht maar nergens kan ik die diepe rust en vrede vinden. Ze noemen U vredevorst. Wilt U mijn ziel vrede en rust geven waar ik zo naar verlang. Heer Jezus, ik draag mijn ziel aan U op met mijn angsten, zorgen, verdriet, pijn en onrust. U alleen kunt mijn ziel genezen zodat ik die goddelijke rust kan ervaren in U. Neem mij op in Uw liefdevolle omarming en was mijn schoon van alle duisternis en onrust. Ik nodig U uit in mijn leven om mijn leven te leiden en mij te brengen op Uw levenspad. Ik wil leren van Uw zachtmoedigheid en nederigheid. ik dank U dat ik mijn zielelast aan U mag geven en dat U deze nu van mij heeft afgenomen.
Amen.


Antwoord van Jezus


Mijn geliefde kind,
Steeds heb ik naar je gezocht en op vele wijze je aandacht getrokken. Ik heb je verlangen naar innerlijke rust gezien. Ik ben je Vredevorst. Ik ben blij dat jij je ziel nu aan mij toevertrouwd. Ik ben de goede Herder. Ik weet wat je ziel nodig heeft. Ik zal haar leiden en brengen naar grazige weiden. Wees niet bang voor de belagers van je ziel. Mijn Liefde is zoveel sterker. Schuil bij mij en ik zal je overspoelen met mijn Liefde en vrede. Bij mij is het veilig. Ik ben Licht en duisternis kan het Licht niet naderen. Luister naar Mijn stem binnen in je en breng je leven op orde zodat Mijn vrede altijd in je zal blijven. Mijn vrede is als een duif. Hij zal bij je blijven als je in Mijn wegen wandelt maar opschrikken en wegvliegen als je van haar afwijkt. Dus blijf in Mij en je zult rust vinden voor je ziel.

Jezus

 

http://www.leveningod.nl

 
Reacties
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl