Lonely Place
Abonneren
Abonneer je nu voor nieuwe artikelen in deze categorie!
Categorieën
.....

  

Meer van Beloved Daughter:

    Afgesloten Hof

    Beautiful Place

    Beloved Court

    Beloved Daughter

    Beloved Garden

    Beloved Place

    Beloved Woman

    Bride of Christ

    Daughter of Christ

    Deserted Place

    Desolate Place

    God's garden

    Holy Place

    Hooglied

    Lonely PLace

    Lovely Garden

    Oase

    Resting Place

    Rose of Love

    Prince of Peace

    Schuilgrot

    Tuin van God

    Toevluchtsoord

    Vreugdebron

    Vredevorst

 

 

 
 
 
 
God wijst mij een weg
als ik zelf geen uitkomst zie.
Langs wegen die geen mens bedenkt,
maakt Hij mij Zijn wil bekend.
Hij geeft elke dag nieuwe liefde,
nieuwe kracht.
Als ik mijn hand in Zijn hand leg,
wijst Hij mij de weg.
Al moet ik door de wildernis,
Hij leidt mij.Hij toont mij een rivier
in de woestijn.
Alles zal ooit vergaan
maar Zijn liefde blijft bestaan
en Hij maakt iets heel nieuws vandaag.
 
Opw.429
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
Gothic
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
.....
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Verlangen naar God

 

Mijn ziel verlangt, ja smacht naar de voorhoven van de HERE!(Psalm 84:3b)

In de vorige meditatie deed ik een oproep om trouw naar de kerk te gaan. En die oproep blijft staan. Maar…soms kun je niet naar de kerk komen. Denk bijvoorbeeld aan onze vervolgde broers en zussen in Iran of Noord-Korea. Zij kunnen niet naar de samenkomst omdat de deur van hun gevangenis of kamp hermetisch is afgesloten. Ook wij kunnen een legitieme reden hebben om niet te komen. We kunnen gebonden zijn aan ons bed. Of we moeten juist zorgen voor hen die aan bed gebonden zijn en kunnen daarom niet elke zondag naar de kerk. Naast lichamelijke beperkingen kunnen er ook psychisch belemmeringen zijn. Allemaal legitieme redenen om niet te komen. Maar bij dit niet kunnen komen is er als het goed is wel een verlangen om naar de kerk te gaan. Elke keer wanneer je de kerkklokken hoort luiden denk je: Kon ik maar meegaan om samen God te aanbidden en te luisteren naar Zijn stem. Kennen we dit verlangen? Want of nu elke zondag weer in de kerk zitten of thuis moeten blijven, dit verlangen om de levende God te ontmoeten maakt dat wij een levend geloof hebben. Levend geloof leeft uit de liefde omdat het verlangt naar de bron van liefde, God.

Soms kun je net als David obstakels hebben waardoor je niet naar Gods huis kunt gaan. David zingt daarover in de Psalmen. Lees bijvoorbeeld Psalm 42 en 43. Net als onze broers en zussen die vervolgd worden, waren in het leven van David mensen het obstakel. Wij worden niet vervolgd maar obstakels zijn er wel. Je geloof kan dan behoorlijk op de proef worden gesteld. Waar het dan op aan komt is dat je blijft verlangen naar God en je hart uitstort voor Hem. Dan houdt je vol. Blijven verlangen en je hart uitstorten totdat je eindelijk weer God ontmoet in zijn huis. Is dat niet hier op aarde, dan is het straks in de hemel. God ontmoeten geeft zo'n diepe feestvreugde in je hart, in je ziel.

Verlangen naar God, om Hem te ontmoeten. Als je zo naar de kerk gaat dan kan het niet anders of je wordt rijk gezegend. Want wie het van Hem verwachten worden niet teleurgesteld! Is het niet tijdens de preek, dan toch wel door een lied, een gebed of het sacrament van doop en avondmaal. En als je niet naar kerk kunt komen vanwege de obstakels dan kan je geloof toch levend blijven. Hoe? Omdat er in de kerk ook voor u en jou gebeden wordt. Soms door de predikant, soms tijdens het stil gebed. Maar de reden dat je volhoudt, is vooral dit: het verlangen om God te ontmoeten heeft de Heilige Geest zelf in ons hart gelegd. Mis je dat verlangen nog? Bid, vraag aan God of Hij ook jouw hart verlangend maakt. En zing het volgende lied maar mee: Als een hert dat verlangt naar water, zo verlangt mijn ziel naar U (http://www.youtube.com/watch?v=vD8RnvE4kl8). Zodat de obstakels verdwijnen en je vroeg of laat met een feestvierende menigte Gods huis binnengaat. JST

www.hervormdnieuweroord-noordscheschut.nl

 

 

 

Reacties

 

Verlangen naar God

 

Wie dorst heeft, verlangt naar water. Naar stromend water dat verfrist. Droogte is onleefbaar. Dorst is dodelijk.

- -

Wie honger heeft, verlangt naar brood. Naar manna om ervan te eten en niet te sterven. Brood om eeuwig van te leven.

- -

Wie zich leeg voelt, verlangt naar vervulling. Naar zin in het leven. Want zonder zin is zijn zo’n eindeloze doodse stilte. De leegte kerft diepe groeven in mijn ziel.

- -

Wie koud is, verlangt naar warmte. Naar brandend vuur dat diep naar binnen komt. Naar een stralende zon op een zomerse dag. Als de winter voorbij is.

- -

Wie in eenzaamheid verkommert, verlangt naar gemeenschap. Naar mensen om zich heen. Mensen die werkelijk aanwezig zijn. Sprekend. Vaker zwijgend. Zo breekt de eenzaamheid open naar een ander toe.

- -

Mijn ziel verlangt naar God. Want ik ben dorstig en hongerig. Ik voel me leeg, tot op de bodem uitgeput. De koude heeft mijn hart bevroren. En de eenzaamheid hangt als een gordijn over mijn leven.

- -

Alleen God kan mijn dorst lessen. Alleen God kan mij honger stillen. Alleen God vervult mijn leegte, verwarmt me in mij koude, vergezelt me in mijn eenzaamheid.

- -

Mijn ziel verlangt naar God. Mijn hart is onrustig totdat het rust vindt in Hem.

 

O God

Gij zijt mijn God U zoek ik mijn verlangen gaat uit naar U

O God

vervul mijn verlangen zoals alleen Gij Zelf dat kunt

Amen

 

http://www.josdouma.nl

 

Reacties

 

 

 

Mijn hart verlangt naar U.

 

Soms zijn er van die dagen

Dan ga ik mijn eigen weg.

Draag ik mijn schuld en angst alleen.

Kunt U wel genoeg van mij houden

Klinkt dan dwars door alle zekerheden heen.


Toch is Uw liefde sterker dan mijn schuld

Machtiger dan wat ik zeg of doe

Ik blijf niet langer in mijn angst gehuld

Want U omarmt mij en trekt me naar u toe


Zoals een hert schreeuwt om frisse waterstromen

Zo schreeuwt mijn ziel naar U

Zoals een kind rent om sneller thuis te komen

Zo rent mijn ziel naar U

Mijn hart verlangt naar U.


De film van het verleden

De dingen die ik deed

En alle plaatsen waar ik niet had moeten zijn

Die duistere momenten achtervolgen mij nog steeds

Herinnering aan eenzaamheid en pijn


Toch is Uw liefde sterker dan mijn schuld

Machtiger dan wat ik zeg of doe

Ik blijf niet langer in mijn angst gehuld

Want U omarmt mij en trekt me naar u toe


Zoals een hert schreeuwt om frisse waterstromen

Zo schreeuwt mijn ziel naar U

Zoals een kind rent om sneller thuis te komen

Zo rent mijn ziel naar U

Mijn hart verlangt naar U.


En als ik in dit leven

Soms alles op wil geven

Als ik me leeg voel en alleen

Maar aan het eind van al mijn krachten

Wil ik U verwachten

U draagt mij er doorheen


Zoals een hert schreeuwt om frisse waterstromen

Zo schreeuwt mijn ziel naar U

Zoals een kind rent om sneller thuis te komen

Zo rent mijn ziel naar U

Mijn hart verlangt naar U.

 

Kees Kraaijenoord

Reacties
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl