Lonely Place
Abonneren
Abonneer je nu voor nieuwe artikelen in deze categorie!
Categorieën
.....

  

Meer van Beloved Daughter:

    Afgesloten Hof

    Beautiful Place

    Beloved Court

    Beloved Daughter

    Beloved Garden

    Beloved Place

    Beloved Woman

    Bride of Christ

    Daughter of Christ

    Deserted Place

    Desolate Place

    God's garden

    Holy Place

    Hooglied

    Lonely PLace

    Lovely Garden

    Oase

    Resting Place

    Rose of Love

    Prince of Peace

    Schuilgrot

    Tuin van God

    Toevluchtsoord

    Vreugdebron

    Vredevorst

 

 

 
 
 
 
God wijst mij een weg
als ik zelf geen uitkomst zie.
Langs wegen die geen mens bedenkt,
maakt Hij mij Zijn wil bekend.
Hij geeft elke dag nieuwe liefde,
nieuwe kracht.
Als ik mijn hand in Zijn hand leg,
wijst Hij mij de weg.
Al moet ik door de wildernis,
Hij leidt mij.Hij toont mij een rivier
in de woestijn.
Alles zal ooit vergaan
maar Zijn liefde blijft bestaan
en Hij maakt iets heel nieuws vandaag.
 
Opw.429
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
Gothic
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
.....
 
 
 
 
 

 

 

 photo r1037.gif

 

Wie kent mijn stille uren,

 

Wie kent mijn stille uren,

mijn onverwerkt verdriet?

De bitt’re stroom van tranen,

wie is het die ze ziet?

Ik lach en maak zelfs grapjes,

terwijl mijn hart soms huilt.

Het kind dat niemand waarneemt,

heel kwetsbaar in mij schuilt.

Toch weet ik dat er Één   is,

die door mijn lach heenkijkt en als ik mij alleen voel,

zacht door mijn haren strijkt.

’k Heb dan een onderonsje,

een tweespraak met mijn Heer

en zonder zware woorden legt Hij Zijn liefde neer.

Ik ben van Hem gaan houden,

omdat Hij mij bemint, d

e avond met mij afsluit, de dag met mij begint .

In al mijn stille uren zie ik Zijn beeltenis.

Is het geen wonder dat Hij er telkens voor mij is?

 

@Frits Deubel

Reacties

 

 

 

 

 photo r1126.gif

 

Zoek rust, mijn ziel, bij God alleen, van hem blijf ik alles verwachten.

Psalm 62:6

Genade komt altijd beschikbaar vanuit rust. Omdat Jezus voor jou heeft gestreden, gunt God je zijn rust. Het is de rust waarin de strijd gestreden is en de overwinning behaald. In die rust kan alles wat God voor je in gedachten heeft opbloeien.

Jezus geeft je die rust. Kijk maar.

O Rust in je gedachten – Hij zorgt dat alles klopt

O Rust in je gevoelsleven – Hij geeft je zijn vrede

O Rust in je geest – Hij is je zekerheid

O Rust over jezelf – Hij denkt goed over je

O Rust over je toekomst – Hij gaat je voor

O Rust in je studie of werk – Hij zorgt voor je

O Rust in je relaties – Hij geeft je zijn liefde

O Rust in je huis, je bezit – Hij waakt erover

O Rust over je financiën – Hij voorziet in alles

O Rust in je lichaam – Hij is je kracht

O Rust over je plannen – Hij zegent ze

O Rust over je vragen – Hij is het antwoord

O Rust over je verleden – Hij keert alles ten goede

O Rust over je familie – Hij is onze Vader

O Rust in je slaap – Waar je hoort hoe geliefd je bent
 
 
Marcus 4:35-41 Matteüs 8:23-27 Lucas 8:23-25
 
 
Willem de Vink
Reacties
 
 
 
 
 
 
 
Stil met U te spreken
 
 
Stil met U te spreken
in de eenzaamheid Heer
naar U te luist`ren
wat een heerlijkheid.
Zorgen moeten wijken voor U heerlijk licht,
Heiland geef dat ik mijn blik op U slechts richt.
U alleen kunt sterken in de aardse strijd,
als ik U wil volgen
waar U mij ook leidt.
Wonderlijk die liefde die U mij steeds geeft en
`t is door die liefde dat ik eeuwig leef.
`k Weet, U zult mij leiden waar ik ook zal gaan,
`k weet, dat U vol liefde aan mijn zij zult gaan.
Nee er zijn geen woorden voor wat ik beleef,
als ik mij volkomen in Uw liefde geef.
Steeds weer kan ik rusten in Uw grote kracht,
terwijl ik in vertrouwen Uwe komst verwacht.
 
@Henri Schipper
 
Reacties

 

 

 

 

Wees Stil

Wees stil, voor het aangezicht van God, want heilig is de Heer.

Aanbid Hem met eerbied en ontzag,en kniel nu voor Hem neer.

Die zelf geen zonde kent,en ons genade schenkt.

 

Wees stil voor het aangezicht van God,want heilig is de Heer.

Wees stil, want de heerlijkheid van God omgeeft ons in dit uur.

Wij staan nu op heilige grond, waar Hij verschijnt met vuur.

Een eeuwig durend licht, straalt van zijn aangezicht.

 

Wees stil, want de heerlijkheid van God omgeeft ons in dit uur.

Wees stil, want de kracht van onze God daal neer op dit moment.

De kracht van de God die vergeeft, en ons genezing brengt.

Niets is onmogelijk, voor wie gelooft in Hem.

Wees stil, want de kracht van onze God daalt neer op dit moment. .

 

David J. Evans

 

 

Reacties
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl