Lonely Place
Categorieën
.....

  

Meer van Beloved Daughter:

    Afgesloten Hof

    Beautiful Place

    Beloved Court

    Beloved Daughter

    Beloved Garden

    Beloved Place

    Beloved Woman

    Bride of Christ

    Daughter of Christ

    Deserted Place

    Desolate Place

    God's garden

    Holy Place

    Hooglied

    Lonely PLace

    Lovely Garden

    Oase

    Resting Place

    Rose of Love

    Prince of Peace

    Schuilgrot

    Tuin van God

    Toevluchtsoord

    Vreugdebron

    Vredevorst

 

 

 
 
 
 
God wijst mij een weg
als ik zelf geen uitkomst zie.
Langs wegen die geen mens bedenkt,
maakt Hij mij Zijn wil bekend.
Hij geeft elke dag nieuwe liefde,
nieuwe kracht.
Als ik mijn hand in Zijn hand leg,
wijst Hij mij de weg.
Al moet ik door de wildernis,
Hij leidt mij.Hij toont mij een rivier
in de woestijn.
Alles zal ooit vergaan
maar Zijn liefde blijft bestaan
en Hij maakt iets heel nieuws vandaag.
 
Opw.429
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
Gothic
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
.....
 
 
 
 
 
Bijbelteksten over het onderwerp "Vertrouwen"

 

 

 

Romantic photo ma2-27.gif

 

Bijbelteksten over het onderwerp "Vertrouwen"

    1) God is de ware focus van Psalm     65:5
2) Vrees voor God leidt tot Prediker     14:26
3) Aanmoedigingen om te 3a) de eeuwige kracht van God Jesaja     26:4
3b) de goedheid van God Nahum     1:7
3c) de liefdevolle aandacht van God Psalm     36:7
3d) de rijke beloning van God 1 Timotheüs     6:17
3e) de zorg van God voor ons 1 Petrus     5:7
3f) eerdere bevrijdingen Psalm     9:10 2 Korintiërs 1:10
4)     Moet met het hele hart gedaan worden Prediker     3:5
5) van jongs af aan Psalm     71:5
6) Van heiligen is 6a) niet in het vlees Fillipenzen     3:3-4
6b) niet in hun zelf 2 Korintiërs     1:9
6c) niet in vleselijke wapens 1 Samuel     17:38-39 1 Samuel 17:45 Psalm     44:6 2 Korintiërs 10:4
6d)     in God Psalm 11:1 Psalm     31:14 2 Korintiërs 1:9
6e)     in het woord van God Psalm     119:42
6f) in de genade van God Psalm     13:5 Psalm 52:8
6g)     in Christus Efeziës 3:12
6h)     door Christus 2 Korintiërs 3:4
6i)     gegrond in het verbond 2 Samuel     23:5
6j) sterk in het vooruitzicht op de dood Psalm     23:4
6k) staat vast 2 Samuel     22:3 Psalm 112:7
6l)     onveranderlijk Job 13:15
6m)     verafschuwd door zondaren Jesaja     36:4 Jesaja 36:7
6n)     voor altijd Psalm 52:8 Psalm     62:8 Jesaja 26:4
7)     Heiligen smeken in gebed om Psalm     25:20 Psalm 31:1 Psalm     141:8
8) De Heer kent hen die Nahum     1:7
9) Oproep tot Psalm     4:5 Psalm 115:9-11
10)     Leidt naar 10a) vervuld zijn van genade Psalm     32:10
10b) voldoening van volmaakte vrede Jesaja     26:3
10c) voldoening van alle aardse en geestelijke zegeningen Jesaja     57:13
10d) voldoening van geluk Prediker     16:20
10e) vreugde in God Psalm     5:11 Psalm 33:21
10f)     vervulling van alle heilige verlangens Psalm     37:5
10g) bevrijding van vijanden Psalm     37:40
10h) veiligheid in tijden van gevaar Prediker     29:25
10i) stabiliteit Psalm     125:1
10j) welvaart Prediker     28:25
11) Weerhoudt van 11a) angst Psalm     56:11 Jesaja 12:2 Hebreeën     13:6
11b) terugval Psalm     26:1
11c) wanhoop Psalm     34:22
12) vergezeld gaan van goed doen Psalm     37:3
13) De zegen van vertrouwen stellen op God Psalm     2:12 Psalm 34:8 Psalm     40:4 Jeremia 17:7
14)     Van de goddelozen 14a) is niet in God Psalm     78:22 Sefanja 3:2
14b)     is in afgoden Jesaja 42:17     Habakuk 2:18
14c) is in     de mens Judas 9:26 Psalm     118:8-9
14d) is in hun eigen hart Prediker     28:26
14e) is in hun eigen gerechtigheid Lukas     18:9 Lukas 18:12
14f)     is in ijdelheid Job 15:31     Jesaja 59:4
14g) is in     bedriegerij Jesaja 28:15 Jeremia     13:25
14h) is in aardse verbintenissen Jesaja     30:2 Ezechiël 17:15
14i)     is in rijkdom Psalm 49:6 Psalm     52:7 Prediker 11:28 Jeremia     48:7 Marcus 10:24
14j)     is ijdel en misleidend Jesaja     30:7 Jeremia 2:37
14k)     zal hun beschaamd maken Jesaja     20:5 Jesaja 30:3 Jesaja     30:5 Jeremia 48:13
14l)     zal vernietigd worden Job     18:14 Jesaja 28:18
15)     Wee en vloek van vals vertrouwen Jesaja     30:1-2 Jesaja 31:1-3 Jeremia     17:5
16) van heiligen - illustraties van Psalm     91:12 Prediker 18:10
17)     van goddelozen - illustraties van 2 Koningen     18:21 Job 8:14
18)     van heiligen - voorbeelden 18a) David 1 Samuel     17:45 1 Samuel 30:6
18b)     Hizkia 2 Koningen 18:5
18c)     Josafat 2 Kronieken 20:12
18d)     Sadrach, Mesach en Abednego Daniël     3:28
18e) Paulus 2 Timotheüs     1:12
19) van de goddelozen - voorbeelden 19a) Goliath 1 Samuel     17:43-45
19b) Benhadad 1 Koningen     20:10
19c) Sennacherib 2 Kronieken     32:8
19d) Israelieten Jesaja     31:1
 
door torrey tompson

Reacties

Commentaar
Jouw naam/bijnaam
Website url
E-mail
Je Punt profiel
Hou mij op de hoogte
Ik wil op de hoogte gehouden worden
Dit is een verplicht veld
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl