Lonely Place
Categorieën
.....

  

Meer van Beloved Daughter:

    Afgesloten Hof

    Beautiful Place

    Beloved Court

    Beloved Daughter

    Beloved Garden

    Beloved Place

    Beloved Woman

    Bride of Christ

    Daughter of Christ

    Deserted Place

    Desolate Place

    God's garden

    Holy Place

    Hooglied

    Lonely PLace

    Lovely Garden

    Oase

    Resting Place

    Rose of Love

    Prince of Peace

    Schuilgrot

    Tuin van God

    Toevluchtsoord

    Vreugdebron

    Vredevorst

 

 

 
 
 
 
God wijst mij een weg
als ik zelf geen uitkomst zie.
Langs wegen die geen mens bedenkt,
maakt Hij mij Zijn wil bekend.
Hij geeft elke dag nieuwe liefde,
nieuwe kracht.
Als ik mijn hand in Zijn hand leg,
wijst Hij mij de weg.
Al moet ik door de wildernis,
Hij leidt mij.Hij toont mij een rivier
in de woestijn.
Alles zal ooit vergaan
maar Zijn liefde blijft bestaan
en Hij maakt iets heel nieuws vandaag.
 
Opw.429
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
Gothic
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
.....
 
 
 
 
 
Op God Vertrouwen

 

 

 

 photo r1145.gif

 

 

 

 

Op God Vertrouwen

 

 

Op God Vertrouwen – Is Het Mogelijk? Is het logisch om op God te vertrouwen? Is het mogelijk om al je angsten en al je mislukkingen in Gods handen te leggen? Steeds als deze vragen gesteld worden is het antwoord "Ja". Er zijn tijden in onze levens waarin de weg die voor ons ligt onzeker lijkt; wanneer de antwoorden waar we naar op zoek zijn ons blijven ontglippen. Zolang als we afhankelijk zijn van ons eigen begrip en onze eigen rede zal ons geloof altijd wankelen.
Gods wegen zijn ondoorgrondelijk: “Mijn plannen zijn niet jullie plannen, en jullie wegen zijn niet mijn wegen – spreekt de HEER. Want zo hoog als de hemel is boven de aarde, zo ver gaan mijn wegen jullie wegen te boven, en mijn plannen jullie plannen” (Jesaja 55:8–9). We zijn zo dierbaar voor God dat Zijn hoogste gedachten over ons gaan; zij zijn ontelbaar (Psalm 139:17–18).
De wetenschap dat God onze liefdevolle Hemelse Vader is maakt het gemakkelijker om de controle over onze levens aan Hem over te dragen. Reneé is een jonge moeder met een klein zoontje. Jarenlang moest zij toezien hoe haar huwelijk uiteenviel. Ze probeerde zelfhulp-cursussen en therapie. Hoewel beide zaken haar een minimale hoeveelheid vrede wisten te bieden bleef ze moedeloos en vreesde ze voor haar toekomst en die van haar zoon.
In haar wanhoop ging Reneé op zoek naar hulp en advies van Degene die haar het beste kent. "Vertrouw op de HEER met heel je hart, steun niet op eigen inzicht. Denk aan hem bij alles wat je doet, dan baant hij voor jou de weg" (Spreuken 3:5). Hoewel haar problemen niet van de ene op de andere dag verdwenen, vertrouwde Reneé nu op haar Beschermer en Verlosser, die trouw is en Zijn beloften nakomt. We vinden vrede wanneer we op God vertrouwen, en niet op de mens.

Op God Vertrouwen – Het Onmogelijke Geloven Er zullen tijden komen waarin ons geloof in God van ons vereist dat we in het onmogelijke geloven. Sarah en Maria hadden beiden met onmogelijke omstandigheden te maken. Ook al was Sarah onvruchtbaar en 90 jaar oud, toch werd zij zwanger en vervulde hiermee Gods belofte en eed (Hebreeën 6:17–18). Abrahams nakomelingen zouden zich tot ontelbare miljoenen vermenigvuldigen. Gods belofte brengt hoop.
Jesaja 7:14 werd vervuld toen Maria door de Heilige Geest zwanger werd (Lucas 1:31–32). Via een onschuldig meisje kwam de Redder van de mensheid de wereld binnen. In alle gevallen vereist een vertrouwen in God dat we antwoorden moeten verwachten die oneindig en eeuwig zijn -- dat we geloven dat alles mogelijk is.

Op God Vertrouwen – Maak Het Persoonlijk Ons vertrouwen in God wordt versterkt wanneer we Jezus in onze levens uitnodigen. Door te aanvaarden dat Gods wegen veel beter zijn dan de onze kunnen we loslaten wat we zelf niet kunnen manipuleren of garanderen -- onze toekomst. Wanneer we er voor kiezen om de leiding over te geven aan Degene die de Weg, de Waarheid en het Leven is, dan geeft ons dat vrede en zekerheid.
Vertrouwend op God, via Zijn Zoon, kunnen we zeggen: “Ikzelf leef niet meer, maar Christus leeft in mij. Mijn leven hier op aarde leef ik in het geloof in de Zoon van God, die mij heeft liefgehad en zich voor mij heeft prijsgegeven” (Galaten 2:20).

 http://www.allaboutfollowingjesus.org

Reacties

Commentaar
Jouw naam/bijnaam
Website url
E-mail
Je Punt profiel
Hou mij op de hoogte
Ik wil op de hoogte gehouden worden
Dit is een verplicht veld
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl